SK EN  | 29.5.2017 04:20:49

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
6024-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií obecného úradu s kultúrnym domom 29.05.2017
09:00
Obec Ruskov
4602-WYS Obstaranie počítačovej hry: „Clash of Tank Clans“ 29.05.2017
09:00
IRISANA, s.r.o.
4624-WYT Podpora kultúrnej a kreatívnej činnosti spoločnosti BeOnMind 29.05.2017
09:00
BeOnMind s.r.o.
4526 - WYT Kreatívna produkcia krátkych filmov „Krásy Slovenska“ 29.05.2017
09:00
FILMÁRIK OZ
3811-WYT Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality 29.05.2017
09:00
BLUE FACES s. r. o.
4600-WYS Obstaranie počítačovej hry „Aliens vs. Predators: Galactic Wars“ 29.05.2017
09:00
SANCORE Slovakia s.r.o.
4565-WYT Využitie tradičných vzorov a motívov a ich aplikácia do moderného odievania a bývania 29.05.2017
09:00
needles, s. r. o.
4865-WYT Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu 29.05.2017
09:00
z11 s.r.o.
6014-WYP Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Materská škola a Obecný úrad v obci Podbiel 29.05.2017
10:00
Obec Podbiel
3566 - WYS Rekonštrukcia a modernizácia trafostanice TS1 30.05.2017
00:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobraziť všetky (38)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
29.05.2017 04:20:49