SK EN  | 29.6.2016 14:48:44

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jecdnoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS -300/18-52/2016 Úprava kúpeľní a inštalácia sprchovacích kútov na internátoch A2 a B3 01.07.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9698 MSS Telekomunikačné služby 06.07.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
AOS - 300/18-56/2016 Očkovacie látky 11.07.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9836 MSP Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave 12.07.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9848 MSS Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave 13.07.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
4789-WYT Skuska 14.07.2016
10:00
Obec Praznov
10147 WYT Zberný dvor Klin - technológie 18.07.2016
09:00
Obec Klin
7248 MSP Komplexné zabezpečenie výstavby náhradných nájomných bytov na ul. Astronomická v MČ Bratislava Ružinov 18.07.2016
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Zobraziť všetky (8)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
29.06.2016 14:48:44