SK EN  | 25.7.2016 12:02:20

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jecdnoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS - 300/18-56-4/2016 Očkovacie látky - opakovaná 27.07.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9836 MSP Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave 29.07.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
AOS - 300/18-53/2016 Konzervované ovocie- kompóty - opakovaná 01.08.2016
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9698 MSS Telekomunikačné služby 01.08.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
7248 MSP Komplexné zabezpečenie výstavby náhradných nájomných bytov na ul. Astronomická v MČ Bratislava Ružinov 01.08.2016
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
11248-WYT DODÁVKA OOPP 05.08.2016
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
11375-WYT Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v obci Dolná Súča 05.08.2016
09:00
Obec Dolná Súča
11199-WYP ZŠ SNP 1464 - rekonštrukcia výplní otvorov 12.08.2016
10:00
Základná škola
11119-WYP ZŠ Stred 44/1 - rekonštrukcia výplní otvorov 12.08.2016
10:00
Základná škola
11118-WYP ZŠ Slovenských partizánov - rekonštrukcia výplní otvorov 12.08.2016
10:00
Základná škola
Zobraziť všetky (15)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
25.07.2016 12:02:20