SK EN  | 29.5.2016 03:52:00

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jecdnoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
7212-MST Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike 30.05.2016
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Nákup sušeného vaječného žĺtka 20ton 02.06.2016
20:00
RYBA Košice spol. s r.o..
7248 MSP Komplexné zabezpečenie výstavby náhradných nájomných bytov na ul. Astronomická v MČ Bratislava Ružinov 06.06.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
AOS - 300/18-41/2016 Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie 08.06.2016
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS - 300/18-42/2016 Náter drieku a zaslepenie prieduchu komína - odstránenie nedostatkov zistených revíziou 08.06.2016
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9193 WYT Zberný dvor Klin - technológie 10.06.2016
09:00
Obec Klin
AOS - 300/18-44/2016 Výrobky rýchleho občerstvenia 10.06.2016
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS - 300/18-43/2016 Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a konzumné zemiaky 10.06.2016
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9097 WYP Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarne nádrže na železnej studienke č.3 a č. 4 15.06.2016
09:30
Hlavné mesto SR Bratislava
9118 WYP Vybudovanie nástupišťa MHD – Hraničiarska ulica 15.06.2016
10:00
Generálny investor Bratislavy
Zobraziť všetky (10)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
29.05.2016 03:52:00