SK EN  | 26.10.2016 06:04:43

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS - 300/18-91/2016 Konzervované ryby a príbuzné výrobky 26.10.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS - 300/18-90/2016 Konzervované paštéty a nátierky 26.10.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13997 - WYS Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete 27.10.2016
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
13378 MST Nákup výpočtovej techniky 31.10.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
14306 WYS Bezpečnostné a strážne služby 02.11.2016
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
12949 MSS Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave 02.11.2016
09:30
Hlavné mesto SR Bratislava
13076 - MST Dodávka elektrickej energie 02.11.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
14508-WYS Zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb (internetu, pevnej telefónnej linky a káblovej televízie) 03.11.2016
09:00
Mesto Dunajská Streda
12622 MSP Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave 03.11.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
12985 WYP DÚ Nitra, Vodná ul. - rekonštrukcia 07.11.2016
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobraziť všetky (16)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
26.10.2016 06:04:43