Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.12.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
14249-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.12.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
31.10.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
31.10.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
24243-MSS Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
22.10.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Revúca 03/2019 Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2019 – 2021
21.10.2019
10:00
Mesto Revúca
MŽP/ NL 05/2019 Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)
18.10.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NLZ/2019 - SMV Služobné motorové vozidlá
17.10.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2019/S 175-426382 Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
16.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
16.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
24334-MSS Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR
14.10.2019
15:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
18954-MST Ostatné systémy ZVJS
10.10.2019
12:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1/ME/Kameničná „VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE KAMENIČNÁ I.ETAPA“
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2019
10:00
Obec Kameničná
MŽP/PL 01/2019 Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.10.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2019/S 166-406813 Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň
07.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
23145-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.10.2019
10:00
GOHR, s.r.o.
23766-MSS Technicko-organizačné zabezpečenie seminárov a workshopov
07.10.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24063-WYP Ožďany - kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.10.2019
10:00
Obec Ožďany
Zobrazených: 1 - 20 / 50 Stránky:  1 2 3
18.09.2019 17:39:10