Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
23109-WYP Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.09.2019
10:00
Mesto Žilina
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby/grafické služby
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
10:00
Mesto Žilina
23182-MSS Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia
30.09.2019
10:00
Mesto Žilina
Kancelárske potreby (2019 - 2020) pre zariadenie Likava CSS
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
13:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične a zázemia 1NP
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
10:00
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia
Odstránenie ruderálného porastu.
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2019
09:00
Urbárska obec - Pozemkové a lesné spoločenstvo, 010 04 Žilina
„Oprava strešnej krytiny a odkvapových systémov na budove CSS STUDIENKA, prístreškoch a garážach, oprava drevených podhľadov“
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2019
10:00
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
16.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
24334-MSS Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR
14.10.2019
15:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
23193-MST Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou výroby
27.09.2019
11:00
ROŠERO - Manufacturing s.r.o.
010509/2019 Výmena okien v administratívnej budove na ulici veľká Okružná 1314/31 Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
10:00
Mesto Žilina
011709/2019 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2019
09:00
MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA, príspevková organizácia
23449-WYT 4 kusy terénnych úžitkových motorových vozidiel - prevádzka pzv
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2019
08:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
0204/2019 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
09:00
Mesto Žilina
06-10/2019 Servisná a revízna činnosť plynových kotolní
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
13:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
09/2019 Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2019
09:30
Centrum sociálnych služieb Žarec
1/2019/VO Rekonštrukcia 3 kúpeľní a 9 WC
Zákazka s nízkou hodnotou
18.09.2019
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová
24243-MSS Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
22.10.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
14-50PT/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s podrobnosťou dokumentácie na uskutočenenie stavby :"Stáčacie miesta pre dodávku chemikálií- čpavková voda, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný"
Zákazka s nízkou hodnotou
19.09.2019
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
2019/S 166-406813 Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň
07.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
Zobrazených: 1 - 20 / 47 Stránky:  1 2 3
17.09.2019 18:33:45