Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
06-10/2019 Servisná a revízna činnosť plynových kotolní
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
13:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
24334-MSS Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR
14.10.2019
15:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
24035 - WYT Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.09.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24243-MSS Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
22.10.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
18954-MST Ostatné systémy ZVJS
10.10.2019
12:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
14-50PT/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s podrobnosťou dokumentácie na uskutočenenie stavby :"Stáčacie miesta pre dodávku chemikálií- čpavková voda, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný"
Zákazka s nízkou hodnotou
19.09.2019
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
23766-MSS Technicko-organizačné zabezpečenie seminárov a workshopov
07.10.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŽP/PL 01/2019 Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.10.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MŽP/ NL 05/2019 Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)
18.10.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23574-MST Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020
23.09.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
AOS-300/22-92/2019 Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23577-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020
23.09.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23184-MSS Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2)
20.09.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
„Oprava strešnej krytiny a odkvapových systémov na budove CSS STUDIENKA, prístreškoch a garážach, oprava drevených podhľadov“
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2019
10:00
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
09/2019 Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2019
09:30
Centrum sociálnych služieb Žarec
23145-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.10.2019
10:00
GOHR, s.r.o.
22472-MSS Ostatné systémy ZVJS - SW
25.09.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
30.10.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Kancelárske potreby (2019 - 2020) pre zariadenie Likava CSS
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
13:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Zobrazených: 1 - 20 / 50 Stránky:  1 2 3
18.09.2019 18:20:54