Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ - 22856-MST 13,000,000.00 € 19.09.2019
09:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cement zmesový - 23338-MST 234,775.00 € 19.09.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Nákup autobusov do 18,8 m pre DPB, a.s. - 23133-MST 26,805,000.00 € 19.09.2019
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup autobusov do 8,0 m pre DPB, a.s. - 23134-MST 915,408.00 € 19.09.2019
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. - 23336-MST 286,947.80 € 19.09.2019
09:00
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ vo Fiľakove - 23612-WYP 229,444.34 € 19.09.2019
09:00
Mesto Fiľakovo
Budča, rozšírenie kanalizácie - 23618-WYP 1,234,609.52 € 19.09.2019
09:00
Obec Budča
Sebechleby - kanalizácia a ČOV - 23619-WYP 2,464,497.15 € 19.09.2019
09:00
Obec Sebechleby
ČOV Malý Slavkov - 23620-WYP 554,598.01 € 19.09.2019
09:00
Obec Malý Slavkov
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - 23183-MSS 260,000.00 € 19.09.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nové štandardy projektovania Revízia STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6100 - 23386-MSS 354,075.00 € 19.09.2019
10:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zariadenie na skladanie mriežok z vlnitej lepenky - 23984-WYT 169,430.00 € 19.09.2019
10:00
KARTEX - VL, s.r.o.
Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 2 - 23341-MST 703,100.00 € 19.09.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Komplexné poistenie II - 23314-MSS 727,616.73 € 19.09.2019
12:00
Mesto Trnava
Výstavba materskej školy Bratislava - Čunovo - 23516-WYP 610,424.93 € 19.09.2019
13:00
Mestská časť Bratislava - Čunovo
Modernizácia kotolne objektu COOP Jednota Brezno - 23447-WYP 381,872.36 € 19.09.2019
15:00
COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
Poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft - 23309-MSS 1,950,000.00 € 20.09.2019
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
Multifunkčné športové plochy - 22972-MSP 6,606,860.00 € 20.09.2019
09:00
SZĽH Infra, s.r.o.
Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení administratívnej budovy SC ŽSK, Martin - 24136-WNP 83,063.20 € 20.09.2019
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Kompletná výmena osobných výťahov a nadväzujúca údržba počas záručnej doby - 23823-WYT 167,874.00 € 20.09.2019
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 1 - 20 / 251
18.09.2019 18:26:48