Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 076/2019/ZPL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04181, Košice - mestská časť Sever
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 14243-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

15.06.2019 23:09:59