SK EN  | 21.11.2017 07:21:28

Dodávka energetických médií

  Zadávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  ID:
49464051
  Kód:
233/2017/ZNL
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
25.09.2017 08:07:00
31.12.2017 08:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.11.2017 07:21:28