SK EN  | 21.11.2017 07:21:04

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.25

  Zadávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  ID:
77524234
  Kód:
212/2017/ZPL
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
18.09.2017 07:42:00
31.03.2018 07:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponuk Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.11.2017 07:21:04