Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - Profil verejného obstarávateľa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73
Košice
041 81

IČO : 00397474
DIČ : 2020486699
IČ DPH : SK2020486699

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
075/2019/ZPL Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 12 2019\10\31
086/2019/ZNL Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 2019\10\31
076/2019/ZPL Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14 2019\09\30
026/2019/ZPL Nákup pohonných hmôt 2019\03\27
004/2019/ZPL Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023 2019\03\25
Školenie UVLF 2018\10\05
17.09.2019 14:46:01