INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA

Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz) | Obec Udiča, Udiča 302, 01801, Udiča
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia zo dňa 28.06.2022 - 29343-WYP Príloha 
  Vysvetlenie SP zo dňa 28.06. 2022 - 29343-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 29343-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 29343-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:46:43