Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 43373 - WYS | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 01713, Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 43373-WYS Súťažné podklady 
  Oprava výzvy na predkladanie ponúk zo dna 20.11.2020 - 43373-WYS Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - 43373-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.12.2020 08:31:24