SK EN  | 21.11.2017 07:27:16

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

  Zadávateľ:
Obec Belejovce
  ID:
15710933
  Možnosť prihlásenia do:
21.11.2017 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
10.11.2017 14:01:00
21.11.2017 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 1 - Výkaz výmer Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.11.2017 07:27:16