Rekonštrukcia futbalového štadióna – I. etapa

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 21712 - WYP | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 01713, Považská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 24.06.2020 - 21712-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 21712-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 21712-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 21:08:59