Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov - stavba-opakovanie

Bežný postup pre podlimitné zákazky | SPŠ_PRE_09_2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 08004, Prešov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 41127-WYP - oprava Súťažné podklady 
  Vysvetlenie - 41127-WYP - odpoveď vysvetlenia zo dňa 23.09.2022 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie - 41127-WYP zo dňa 23.09.2022 - prílohy Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 41127-WYP Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 41127-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 41127-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:07:09