Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica

Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz) | Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 01851, Nová Dubnica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty - 30652-WYP- prílohy vysvetlenia zo dňa 26.07.2022 Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie - 30652-WYP zo dňa 26.07.2022 Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky - 30652-WYP - predĺženie lehoty na predkladanie Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 30652-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 30652-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:32:56