SK EN  | 21.11.2017 07:26:01

Stavebné úpravy kultúrneho domu - Vydrná

  Zadávateľ:
Obec Vydrná
  ID:
21578976
  Možnosť prihlásenia do:
23.11.2017 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
14.11.2017 08:00:00
23.11.2017 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 1 Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 2 Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 3 zmluva Súťažné podklady / Príloha 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.11.2017 07:26:01