NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 14945 - WYP | Obec Boťany, Kvetná 243/1, 07643, Boťany
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava výzvy zo dna 14.04.2021 - Predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 14945-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy zo dna 16.03.2021 - Predlženie lehoty na predkladanie ponúk- 14945-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 14945-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 14945-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 19:44:32