SK EN  | 20.3.2018 02:44:34

Zberný dvor Nižná

  Zadávateľ:
Obec Nižná
  ID:
22837753
  Kód:
2931 - WYP
  Možnosť prihlásenia do:
23.03.2018 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
27.02.2018 08:00:00
23.03.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.03.2018 02:44:34