SK EN  | 25.2.2018 18:47:51

INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA

  Zadávateľ:
Obec Udiča
  ID:
27841786
  Kód:
2463 - WYP
  Možnosť prihlásenia do:
12.03.2018 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
14.02.2018 08:00:00
12.03.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

25.02.2018 18:47:51