Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | OSV_PB_2021 | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 01713, Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - OSV_PB_2021 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - OSV_PB_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 09:58:10