Technika pre kompostáreň mesta Púchov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | MP_TK_06_2020 | Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 02018, Púchov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - MP_TK_06_2020 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - MP_TK_06_2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 21:14:45