SK EN  | 14.12.2017 03:33:47

Technické vybavenie

  Zadávateľ:
KNAPČOK, s.r.o.
  ID:
42687601
  Možnosť prihlásenia do:
22.12.2017 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2017 08:19:00
22.12.2017 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 3 - Vzro čestného vyhlásenia Súťažné podklady / Príloha 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.12.2017 03:33:47