SK EN  | 24.11.2017 21:28:34

Rekonštrukcia kravína a mliečnice

  Zadávateľ:
AGROROZKVET spol. s.r.o.
  ID:
43481363
  Možnosť prihlásenia do:
11.12.2017 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2017 08:00:00
11.12.2017 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk - predĺženie lehoty Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predkladnie ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 1 - Výkaz výmer Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 2 - Návrh zmluvy Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 3- Projketová dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

24.11.2017 21:28:34