Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma.

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 35215 - WYT | Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 04922, Gemerská Poloma
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 35215-WYT Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 35215-WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

27.01.2020 21:00:51