SK EN  | 20.3.2018 02:45:21

Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica

  Zadávateľ:
Obec Nová Bystrica
  ID:
53824138
  Kód:
3003 - WYP
  Možnosť prihlásenia do:
26.03.2018 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2018 08:00:00
26.03.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.03.2018 02:45:21