ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE V MESTE LIPANY

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 14653 - WYP | Mesto Lipany, Krivianska 1, 08271, Lipany
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava výzvy zo dna 30.03.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponuk.pdf- 14653-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy zo dna 18.03.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponuk - 14653-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 14653-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 14653-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 19:23:10