Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | VVS_PL_12_2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48, Košice
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia zo dna 20.06.2022_zmena terminu predkladania ponuk - VVS_PL_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 17.05.2022_zmena terminu predkladania ponuk - VVS_PL_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 06.05.2022 - VVS_PL_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 23.04.2022 zmena termínu na predkladanie ponuk - VVS_PL_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 23.03.2022_zmena termínu predkladania ponuk - VVS_PL_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 09.03.2022 - zmena termínu na predkladanie ponúk - VVS_PL_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 03.03.2022 - VVS_PL_12_2021 Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 03.03.2022 - VVS_PL_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 24.02.2022_zmena terminu predkladania ponuk - VVS_PL_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 08.02.2022 - VVS_PL_12_2021 Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 08.02.2022 - VVS_PL_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 03.02.2022_zmena termínu otvárania ponúk - VVS_PL_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 02.02.2022_zmena termínu na predkladanie ponúk - VVS_PL_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - VVS_PL_12_2021 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - VVS_PL_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 07:58:27