Cyklotrasa STARÁ MYJAVA

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 2566 - WYP | Obec Stará Myjava, Stará Myjava 145, 90701, Stará Myjava
Vyhodnocovanie ponúk po elektronickej aukcii

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo_oprava so dna 31.01.2020.doc - 2566-WYP SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
  Súťažné podklady - 2566-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 2566-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:49:57