2 x Mobilná predajňa

Interný postup | AGROPARTNERS, s.r.o., Okružná 878/77, 064 01, Stará Ľubovňa
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.3 Návrh čestné prehlásenie Príloha 
  Príloha č.2 Návrh kúpnej zmluvy Príloha 
  Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - 2 x Mobilná predajňa Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.03.2019 08:57:05