Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | PVS_03_2020_LE | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89, Poprad
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia zo dna 13.05.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 13.05.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia zo dna 12.05.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 12.05.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 06.05.2021 - zmena termínu predkladania ponuk - PVS_03_2020_LE Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prílohy vysvetlenia zo dna 28.04.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 28.04.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia zo dna 27.04.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 27.04.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia zo dna 22.04.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 22.04.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia zo dna 16.04.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 16.04.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia zo dna 13.04.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 13.04.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 26.03.2021 - zmena termínu predkladania ponuk - PVS_03_2020_LE Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  1_Obchodné podmienky oprava zo dna 9.3.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 09.03.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Príloha vysvetlenia SP zo dna 6.3.2021 - Celkovy suhrn VV - 03-2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 06.03.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Sutazne podklady _PVS_COV_LEVOCA oprava zo dna 05.03.2021 - PVS_03_2020_LE Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 05.03.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 01.03.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 01.03.2021 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 04.02.2021 - zmena termínu predkladania ponuk - PVS_03_2020_LE Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 18.12.2020 - zmena termínu predkladania ponuk.pdf - PVS_03_2020_LE Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 30.11.2020 - zmena termínu predkladania ponuk - PVS_03_2020_LE Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 2.11.2020 - zmena termínu predkladania ponuk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prílohy vysvetlenia zo dna 05.10.2020 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 05.10.2020 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 24.09.2020 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - PVS_03_2020_LE Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - PVS_03_2020_LE Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.05.2021 09:51:54