Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | PVS_03_2020_LE | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89, Poprad
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia zo dna 05.10.2020 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 05.10.2020 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 24.09.2020 - PVS_03_2020_LE Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - PVS_03_2020_LE Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - PVS_03_2020_LE Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.10.2020 15:16:50