Činnosť stavebného dozoru nad uskutočnením stavby: „Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 5651 - WYS | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 5651-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 15:37:57