Zníženie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce (2)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 16518 - WYP | Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37, Fričovce
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 16518 - WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

26.05.2019 21:31:33