SK EN  | 20.3.2018 02:46:50

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Čirč

  Zadávateľ:
Obec Čirč
  ID:
68766577
  Kód:
3346 - WYT
  Možnosť prihlásenia do:
23.03.2018 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2018 08:00:00
23.03.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.03.2018 02:46:50