Lesný traktor s príslušenstvom

Interný postup | Juraj Lukáč, Pšurnovice 272, 01401, Bytča
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 3 Návrh čestné vyhlásenie Príloha 
  Príloha č. 2 Návrh kúpnej zmluvy Príloha 
  Príloha -č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Lesný traktor s príslušenstvom Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.03.2019 09:12:04