SK EN  | 21.11.2017 07:26:07

Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča

  Zadávateľ:
Obec Udiča
  ID:
70323142
  Kód:
2017/S 206-424655
  Možnosť prihlásenia do:
30.04.2018 23:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
26.10.2017 09:01:00
30.11.2017 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia o vyhlásení obstarávania so dňa 27.10.2017 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.11.2017 07:26:08