SK EN  | 20.1.2018 10:10:18

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o..

  Zadávateľ:
Službyt, spol. s r.o.
  ID:
71818826
  Kód:
17533 - WYP
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2018 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
14.12.2017 08:00:00
31.01.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.01.2018 10:10:18