Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz) | 28368 - WYP | Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia zo dňa 16. 06. 2022 - 28368-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie SP zo dňa 16. 06. 2022 - 28368-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 28368-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 28368-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:51:14