Zberný dvor v obci Šarišské Čierne - technika

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | Obec Šarišské Čierne, Šarišské Čierne 81, 08637, Šarišské Čierne
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Zberný dvor v obci Šarišské Čierne - tec Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - Zberný dvor v obci Šarišské Čierne Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

31.05.2023 02:33:39