SK EN  | 14.12.2017 03:33:20

Teleskopický manipulátor

  Zadávateľ:
Poľnohospodárske družstvo Oravská Lesná
  ID:
76246035
  Možnosť prihlásenia do:
08.01.2018 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2017 09:22:00
08.01.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 2 - Návrh kúpnej zmluvy Súťažné podklady / Príloha 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.12.2017 03:33:20