Stavebné úpravy - výmena športového povrchu v Mestskej športovej hale Považská Bystrica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 16097 - WYP | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 01713, Považská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 09.04.2021 - 16097-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 16097-WYP Súťažné podklady 
  Oprava výzvy na predkladanie ponuk zo dna 22.03.2021 - 16097-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - 16097-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 20:10:24