Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 15109 - WYP | Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., ul. Čs. armády 34, 045 01, Moldava nad Bodvou
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 15109-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.07.2019 19:38:01