Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | ZO_NZ_11_2019 | MP Profit PB, s.r.o., Hliníky, 017 01, Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia o vyhlásení obstarávania zo dna 16.06.2020 - ZO_NZ_11_2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia o vyhlásení obstarávania so dna 14.05.2020 - ZO_NZ_11_2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava odpovede na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 28.04.2020 Vysvetlenie  
  Sutazne podklady _ZVS_KAN_COV_oprava so dna 14.05.2020 Súťažné podklady 
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu so dna 14.05.2020- ZO_NZ_11_2019 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Odpoved na žiadosť o vysvetlenie_so dna 07.05.2020 - ZO_NZ_11_2019 Vysvetlenie  
  Odpoved na žiadosť o vysvetlenie_so dna 29.04.2020 - ZO_NZ_11_2019 Vysvetlenie  
  Prílohy odpovede na ziadosti o vysvetlenie so dna 28.04.2020 Vysvetlenie  
  Odpoved na žiadosť o vysvetlenie_so dna 28.04.2020 Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania_oprava so dna 16.03.2020 - ZO_NZ_11_2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania_oprava so dna 31.01.2020 - ZO_NZ_11_2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady_oprava so dna 2.1.2020- ZO_NZ_11_2019 Súťažné podklady 
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - ZO_NZ_11_2019 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania oprava so dna 2.1.2020 - ZO_NZ_11_2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania_oprava so dna 23.12.2019 - ZO_NZ_11_2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady všeobecná zložka Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č.3 Projektová dokumentácia_súhrnne časti Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č.3 Projektová dokumentácia - PČS Gabcikovo Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č.3 Projektová dokumentácia - ČOV Gabcikovo Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č.3 Projektová dokumentácia - Baka Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č.3 Projektová dokumentácia - Jurová Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č.3 Projektová dokumentácia - Horny Bar Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č.3 Projektová dokumentácia- Trstená na ostrove Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - ZO_NZ_11_2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 22:31:39