MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV

Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz) | 28371-WYP | Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 02018, Púchov
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia zo dňa 14.07.2022 - 28371-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 14.07.2022 - 28371-WYP Vysvetlenie  
  Oprava č. 2 Výzvy na predloženie ponuky - 28371-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava č. 1 výzvy na predloženie ponuky - 28371-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady oprava zo dna 03.06.2022 - 28371-WYP Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 03. 06. 2022 - 28371-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 28371-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 28371-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 05:46:47