SK EN  | 20.3.2018 02:54:33

Dom Kultúry – prístavba a stavebné úpravy - Horovce

  Zadávateľ:
Horovce
  ID:
89147356
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2019 23:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Zadávacie kolo / Obálka
10.11.2017 08:00:00
21.11.2017 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 1 Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 2 Súťažné podklady / Príloha 
  Príloha č. 3 Súťažné podklady / Príloha 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.03.2018 02:54:34