CYKLOTRASA STARÁ MYJAVA - LIPOVČEKY

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 42559 - WYP | Obec Stará Myjava, Stará Myjava 145, 90701, Stará Myjava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Dodatok č.1 k technickej správe projektovej dokumentácie - 42559-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 26.11.2020 - 42559-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy na predkladanie ponuk - zmena termínu na predkladanie ponúk - 42559-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 23.11.2020 - 42559-WYP Vysvetlenie  
  Oprava prílohy č.5 SP - návrh zmluvy o dielo zo dna 19.11.2020 - 42559-WYP Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie so dňa 19.11.2020 - 42559-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie so dňa 12.11.2020 - 42559-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 42559-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 42559-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.12.2020 09:16:18