Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | CIZS_TV_02_2020 | Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 02744, Tvrdošín
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu Príloha - CIZS_TV_02_2020 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - CIZS_TV_02_2020 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - OPRAVA - predĺženie termínu na predkladanie ponúk - CIZS_TV_02_2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - CIZS_TV_02_2020 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - CIZS_TV_02_2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 21:27:26