SK EN  | 20.1.2018 10:10:25

Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu Združenie obcí Púchovská dolina.

  Zadávateľ:
Združenie obcí Púchovská dolina
  ID:
90246477
  Kód:
214 - MST
  Možnosť prihlásenia do:
09.02.2018 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
05.01.2018 08:00:00
09.02.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.01.2018 10:10:25