Fintice - kanalizácia

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 31144 - WYP | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48, Košice
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava výzvy zo dna 14.9.2020_predlzenie lehoty - 31144-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vysvetlenie - 31144-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy zo dna 26.08.2020 - 31144-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 31144-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 31144-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.09.2020 11:28:01