Kontajnery

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 58358 - WYT | Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211/8, 04922, Gemerská Poloma
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 58358-WYT Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 58358-WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.01.2022 03:31:55