SK EN  | 25.2.2018 18:53:02

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľké Ripňany - technika

  Zadávateľ:
Obec Veľké Ripňany
  ID:
93217444
  Kód:
ZD_03_VR
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2018 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
02.02.2018 08:00:00
08.03.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

25.02.2018 18:53:02